Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Heinzel Holding Gmbh (címe: 1223 Bécs, Wagramer Strasse 28-30, Ausztria) és/vagy leányvállalatai által, és/vagy társult vállalatai (továbbiakban: „Heinzel”; további tájékoztatás a "Részvények összetétele" c. részben található; minden weboldalra a továbbiakban „Heinzel weboldalak” néven utalunk) által rendelkezésre bocsátott weboldalak csak jelen Felhasználási feltételek és adatvédelmi záradék értelmében használhatók fel. Ezen felhasználási feltételek és az adatvédelmi záradék bármikor megváltoztathatók, kiegészíthetők vagy módosíthatók az adott esettől függően, pl. termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlása esetén. A Heinzel weboldalak bármelyikének megtekintése és/vagy felhasználása jelen felhasználási feltételek és az adatvédelmi záradék időközönként módosított tartalmának és alkalmazásának elfogadásával jár. Ezen kívül a Heinzel weboldalak bármelyikének felhasználásával kapcsolatban alkalmazandó törvények és szabályok elfogadása kötelező. Amennyiben Ön jelen felhasználási feltételek, valamint az adatvédelmi záradék bármely rendelkezéseit nem fogadja el, vagy ezek elfogadásával nem ért egyet, akkor Ön nem használhatja a Heinzel weboldalakat.
 
A Heinzel cég fenntartja jelen használati feltételek, valamint az adatvédelmi záradék és/vagy a Heinzel weboldalakon szereplő tájékoztatás bármikor és előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatásának, kiegészítésének, frissítésének vagy korlátozásának jogát; jelen záradék szintén alkalmazandó a Heinzel weboldalakon ismertetett termékek, szolgáltatások vagy hasonlók továbbfejlesztésére vagy módosítására.

JÓTÁLLÁS, GARANCIA, FELELŐSSÉG VAGY HASONLÓ KÖTELEZETTSÉG KIZÁRÁSA 

 A Heinzel cég nem vállal semmilyen felelősséget, jótállást vagy garanciát a Heinzel weboldalakon található bármely tájékoztatás pontosságáért, helyességéért, valódiságáért vagy tökéletességéért, hasonlóképpen a Heinzel weboldalakon harmadik fél által megadott bármely vagy összes tájékoztatásért vagy hasonló információért sem. A Heinzel cég nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a Heinzel weboldalak frissítéséért naprakész (akár harmadik fél által megadott) tájékoztatás nyújtása érdekében vagy a közölt (akár harmadik fél által megadott) tájékoztatás pontossága, helyessége vagy tökéletessége szavatolása érdekében sem, továbbá, nem vállal felelősséget sem a fentiekért.
  
A Heinzel weboldalak bármilyen jellegű felhasználása csak saját felelősségre történhet. Semmilyen (akár harmadik fél által megadott) anyagért vagy tájékoztatásért nem vállalunk garanciát, jótállást, felelősséget vagy hasonló kötelezettséget. Ebből következően a Heinzel cég semmilyen garanciát, jótállást, felelősséget vagy hasonló kötelezettséget nem vállal semmilyen okból kifolyólag, sem egyértelműen, sem hallgatólagosan, sem jogi vagy egyéb előírások miatt sem, beleértve, a szabvány piaci gyakorlatot szerint, a speciális célra történő alkalmazást vagy a tulajdonjogok vagy kereskedelmi vagy ipari tulajdonjogok vagy szerzői jogok meg nem sértését is. A Heinzel cég továbbá nem vállal semmilyen garanciát, jótállást, felelősséget vagy hasonló kötelezettséget a Heinzel weboldalak zavartalan, megfelelő időben történő, biztonságos, pontos, helyes vagy hibátlan működéséért sem.
 
Ön ezennel elfogadja azt és beleegyezik abba, hogy (akár harmadik fél és/vagy website linkek által szolgáltatott) bármely anyag vagy tájékoztatás letöltése vagy hasonló megszerzése saját felelősségre történhet és bármely ebből eredő kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az adatvesztést vagy a számítógép rendszerük károsodását, kizárólagos felelősséget vállalnak.
 
A Heinzel cég nem vállal semmilyen felelősséget Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben a Heinzel weboldalakkal, azok tartalmával vagy azok felhasználásával kapcsolatban felmerülő, bármely közvetlen, vagy közvetett, vagy egyéb kárért. Ez a kivétel vonatkozik a Heinzel weboldalhoz kapcsolódó vagy azokból kiinduló bármely más weboldalakra vagy más forrásokra, illetve azokra, amelyek a Heinzel weboldalakra utalnak. Ez a kivétel alkalmazandó továbbá bármely anyag és/vagy tájékoztatás vagy hasonló felhasználásával, letöltésével vagy hozzáférésével kapcsolatos vagy abból eredő bármely egyéb felelősségre is. Ezen kívül a nyereség elmaradása, működés vagy üzleti tevékenység megszakadása, elmentett anyagok, programok vagy adatok elvesztése szintén kivételt képeznek a felelősség alól még abban az esetben és annak erejéig is, ha a Heinzel cég felhívja a figyelmet ilyen károk előfordulásának lehetőségére. Bármely felelősség továbbiakban ismertetett kizárása alkalmazandó a szerződéssel vagy jótállásal kapcsolatos vagy szerződésen kívüli vagy bármely más követeléssel kapcsolatban is.  

ADATVÉDELEM 

Ön a Heinzel weboldalak felhasználóinak minőségében ezennel egyértelműen és kifejezetten beleegyezik abba, hogy az Ön által megadott adatokat, beleértve a személyes adatokat is, a Heinzel cég automatikus formában, a célnak megfelelő módon felhasználhatja.  
 
Ön ezennel abba is beleegyezik, hogy a Heinzel weboldalak online alkalmazásában a Heinzel cégnek megadott adatait a Heinzel cég vállalatai saját céljaikra felhasználhatják (lásd még: "Részvények összetétele").
 
Továbbá Ön ezennel kifejezetten és egyértelműen tudomásul veszi, hogy a Heinzel cég harmadik felek (pl. Google Analytics, Facebook, Ogone, stb.) szolgáltatásait is igénybe veszi, ezért Ön ezennel kifejezetten és egyértelműen beleegyezik abba, hogy ezen adatokat ilyen harmadik fél is felhasználhassa és ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön adatait ezen harmadik fél rendelkezésére bocsássuk.
 
Ön tudomásul veszi azt is, hogy némelyik Heinzel weboldal statisztikai célra szolgáló adatokat továbbít a Google Inc. (a továbbiakban „Google”) internetelemző cége, a Google Analytics részére. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics ún. „cookie-kat” használ. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek el vannak mentve az Ön számítógépén, és amelyek lehetővé teszik a Heinzel weboldalak használatának elemzését. A jelenlegi feltételek szerint a cookie-k azonosítani tudják az Ön számítógépét, de nem tudják azonosítani az Ön személyét. A Heinzel weboldalak használatával kapcsolatos, cookie-k által megadott tájékoztatást (az Ön IP címével együtt) a Google egyik szerverére továbbítják, majd azon tárolják az Amerikai Egyesült Államok területén.  
 
A Google ezt a tájékoztatást arra használja fel, hogy elemezze a Heinzel weboldalak használatát felhasználók szerint, jelentéseket készítsen a webhely tevékenységéről a webhely szolgáltatói részére, illetve további szolgáltatásokat ajánljon fel a webhelyek és az internet alkalmazásával kapcsolatban saját feltételeinek megfelelően.  
 
A Google az eseteknek megfelelően harmadik fél részére is megadja ezt a tájékoztatást ha és amilyen mértékben a kötelező jogszabály előírja, vagy amennyiben harmadik fél végzi az adatok elemzését a Google nevében. A Google saját feltételei szerint felhasználja az Ön IP címét azért, hogy az ilyen adatokat a Google más adataival összekapcsolja. Ön böngészője megfelelő alkalmazásával megakadályozhatja a cookie-k telepítését, ebben az esetben azonban nem biztos, hogy a Heinzel weboldalak mindegyik funkcióját tudja majd használni. 
 
Ön a Heinzel weboldalak bármelyikének használatával beleegyezik abba, hogy adatait a Google a fenti formában és a fenti célra felhasználja.
 
A Heinzel weboldalak használatával kapcsolatban a Heinzel a 2000-es Adatvédelmi törvény vagy más vonatkozó osztrák törvény adatvédelmi kikötéseit veszi figyelembe.

SZERZŐI JOGOK

A Heinzel weboldalak kizárólag tájékoztatásra szolgálnak, mind üzleti, mind magán-megfontolások alapján. A Heinzel weboldalak a Heinzel tulajdonát képezik, függetlenül attól, hogy tartalmuk felhasználásáért díjat kérnek, vagy sem. A tartalom bármely másolása, terjesztése, bérbeadása, hozzáférése, publikálása vagy bármely jellegű, egyéb felhasználása kizárólag a Heinzel előzetes írásos engedélye birtokában végezhető el, egyéb esetekben ez egyértelműen tilos. Jelen záradék megsértése a márkanév, szerzői jog, versenyjog vagy egyéb más jog megsértésének minősül. A Heinzel cég kifejezetten fenntartja magának a Heinzel weboldalak szerzői jogát és az ebből eredő, a tartalom felhasználására vontakozó jogokat. 
 
A Heinzel további értesítésig ezennel engedélyezi a Heinzel weboldalakon szereplő sajtófotók felhasználását, a Heinzelre és/vagy szerzői jog tulajdonosára vagy tulajdonosaira történő hivatkozás mellett (a Heinzel vonatkozó sajtóközleménye szerint).