Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön magánéletének védelme nagyon fontos a számunkra, különösen akkor, ha weboldalunkat használja. Ezért a jelen Adatvédelmi nyilatkozat mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújt Önnek arról, mely személyes adatait kezeljük, amikor Ön webes szolgáltatásainkat igénybe veszi, és (adatkezelőként) hogyan védjük ezeket a jogokat. Az adatokat az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján kezeljük.  

Az adatkezelés felelőse: Europapier Budapest, Kft, 1125 Budapest, Campona utca 1. Harbor Park DC3 Épület
Az adatkezelő képviselője: Antal Dávid; e-mail: dataprotection@europapier.hu

A) Weboldalunk meglátogatása

Amikor weboldalunkra vagy webáruházunkba látogat, személyes adatait nem tároljuk webszerverünkön az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Ugyanakkor – weboldalunk vagy webáruházunk jobb használhatósága érdekében – előnyt jelent, ha ideiglenesen naplófájlokat és sütiket tárolunk; ezért weboldalunkon kérjük az Ön hozzájárulását. Ön nem köteles ezt a hozzájárulást megadni és weboldalunkat a hozzájárulás megadása nélkül is tudja használni; ugyanakkor néhány esetben bizonyos korlátozásokat tapasztalhat weboldalunk használata során.   

B) Hozzájárulás naplófájlok tárolásához és használatához, valamint sütik használatához  

1.Ha Ön kifejezett hozzájárulását adja naplófájlok tárolásához és használatához, valamint sütik használatához, webszervereink ideiglenesen mentenek minden a naplófájlhoz való hozzáférést. Ennek során az alábbi adatokat gyűjtjük és tároljuk: 

 • A kérelmező számítógép IP-címe 
 • A hozzáférés napja és ideje  
 • A letöltött fájl neve és URL címe
 • A továbbított adatok mennyisége 
 • Az arról szóló információ, hogy a kérés sikeres volt (HTTP státuszkód) 
 • Információ az alkalmazott böngészőről és operációs rendszerről 
 • Az a weboldal, amelyről a hozzáférést kezdeményezik 

A fenti adatok tárolásának jogalapja a jogos érdek, mivel az ilyen adatok a szerver és a rendszerbiztonság megfelelő működésének célját szolgálják (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). 

Ezenkívül az Ön hozzájárulása esetén weboldalunk sütiket is használ (bővebben lásd az alábbi Süti szabályzatban).  

Az összegyűjtött adatok kezelése a weboldal használatának lehetővé tétele (a kapcsolat létrejötte), a rendszerbiztonság, a hálózati infrastruktúra technológiai adminisztrációja céljából és internetes jelenlétünk használatának és optimalizálásának névtelenített, statisztikai értékelésének céljából történik.  

Az összegyűjtött adatokat maximum 38 hónapig tároljuk.

Ebben az összefüggésben szeretnénk rámutatni arra, hogy az IP-címeket kizárólag belső úton, pl. a hálózati infrastruktúránkat ért támadások esetén értékeljük.

2.Az online jelenlétünkhöz való hozzáférése során tárolt adatokat csak akkor közöljük harmadik személyekkel, ha erre jogszabály vagy bírósági határozat kötelez bennünket, vagy ha a közlésre az internetes infrastruktúránkat ért támadás esetén jogaink érvényesítése és büntetőeljárás céljából van szükség. Az adatokat nem tesszük közzé egyéb nem kereskedelmi vagy kereskedelmi célokból.

3.A tárolt naplófájlok tekintetében nem saját magunk végzünk adatkezelési tevékenységeket, hanem gondosan kiválasztott és megbízható partnerek (= adatfeldolgozók), név szerint az ITBH és az elements.at New Media Solutions GmbH támogatására hagyatkozunk. A megfelelő és a legmodernebb technikai és szervezeti intézkedések révén ezek az adatfeldolgozók biztosítják az Ön adatainak biztonságát is. Partnereink nem használhatják fel a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat más célra, mint amire kapták azokat. 

4. Süti szabályzat

Amennyiben Ön weboldalunkra látogatása során kifejezett hozzájárulását adta naplófájlok mentéséhez és használatához, valamint sütik használatához, weboldalaink számos esetben használnak sütiket az A. pontban foglalt eseteken kívül. Ezek azt a célt szolgálják, hogy jelenlétünket még inkább felhasználóbaráttá és hatékonyabbá tegyék. A sütik kisméretű szöveges fájlok, melyeket a böngésző a számítógépén tárol. Az adatokat kizárólag névtelenített vagy álnevesített formában gyűjtjük és tároljuk.

A weboldal első meglátogatása után az alábbi sütik jönnek létre a felhasználó terminálján:  

Bejelentkezés előtt

 • nyelv (nyelv paraméter) = a munkamenet végéig érvényes
 • ROUTEID (terheléselosztó paraméter) = a munkamenet végéig érvényes

Bejelentkezés után

 • sid (munkamenet paraméter) = a munkamenet végéig érvényes
 • sid kulcs (munkamenet paraméter) = a munkamenet végéig érvényes 

 

A webáruházba és/vagy a weboldalra való belépés után a Google Analytics az alábbi sütiket állítja be:

 • _ga: (Google Parameter), élettartam 2 év
 • _gid: (Google Parameter), élettartam 24 óra
 • _gat: (Google Parameter), élettartam 10 perc

 

Böngészőjének beállításaiban meghatározhatja, be lehet-e állítani sütiket vagy sem. A megfelelő beállítással megakadályozhatja sütik beállítását; ugyanakkor szeretnénk a figyelmét felhívni arra, hogy ebben az esetben esetleg nem lesz képes weboldalunk minden funkcióját teljes körűen használni.

5.A Google Analytics használata

Weboldalunk a Google Analytics eszközt, a Google Inc. weboldal-elemző szolgáltatását használja.  

A Google Analytics sütiket, azaz a számítógépén tárolt, a weboldal Ön által történő használatának elemzését lehetővé tevő szöveges fájlokat is használ. A süti által generált, a weboldalunk használatáról szóló információkat (ideértve az Ön IP-címét) a Google USA-ban lévő szerverére továbbítjuk, melyek tárolása ott történik. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának elemzéséhez, a weboldal tevékenységeiről szóló, a weboldal üzemeltetőinek szóló jelentések elkészítéséhez, valamint a weboldal és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatások nyújtásához használja fel. A Google ezeket az információkat – adott esetben – harmadik személyeknek is továbbítja, feltéve, hogy ez jogszabály szerint szükséges, és amennyiben a harmadik személyek ezeket az adatokat a Google nevében kezelik. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google által tárolt egyéb adatokkal. 

Ön megakadályozhatja a sütiket böngészőjének megfelelő beállításával; ugyanakkor megjegyezzük, hogy ebben az esetben Ön esetleg nem lesz képes weboldalunk összes funkcióját teljes körűen használni. Ezenkívül Ön a megfelelő böngésző segédprogramnak a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oldalról történő letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google az összegyűjtött adatokat megszerezze és kezelje.

A használat feltételeiről és a Google adatvédelmi rendelkezéseiről szóló további információk az alábbi linkek alatt találhatók:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=de

https://www.google.de/intl/de/policies/

A Google Inc. céget az EU-USA adatvédelmi pajzs tanúsítja. A tanúsítvány elérhető itt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

C) Webáruház

1. Ha Ön ügyfélprofilt hoz létre weboldalunkon vagy rendelést ad le webáruházunkon keresztül, megkérjük, hogy írja be személyes adatait az online űrlapokba. Mind az Ön által beírt információk és/vagy adatok, mind a rendelésének feldolgozása eredményeképpen létrejött adatok, különösen   

 • a rendelés száma és a rendelés státusza,
 • a szállítási információk (időpont, szállítás módja, szállítási cím, stb.), 
 • az e-mail cím

az Önnel kötött szerződés feldolgozásához szükségesek.  

Az említett adatokat 3 évig őrizzük meg.

2. Az Ön személyes adatai nem kapcsolódnak más adatokhoz, ill. nincsenek szinkronizálva más adatokkal, hanem kizárólag az Ön által kért szolgáltatásokhoz kerülnek felhasználásra. Az Ön adatait nem használjuk fel marketing célokra vagy piackutatás, ill. közvélemény-kutatási célokra az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. 

3. Az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat kezelése érdekében az Ön adatait az alábbiakban felsorolt kategóriákba tartozó címzettekkel közöljük az alábbi esetekben: 

a) Az adatokat mindig azzal a szállítmányozóval közöljük, akit az áru szállításával megbízunk. Csak azokat az adatokat közöljük, amelyek az áru leszállításához szükségesek. 

b) közvetlen szállítás

Ha az Ön személyes adatait úgy közöljük, hogy ezeket az adatokat adatfeldolgozónak adjuk át, ezek az adatok kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre átadtuk azokat. Ezek az adatfeldolgozók megfelelő és a legmodernebb technikai és szervezeti intézkedések révén biztosítják az Ön adatainak biztonságát is. 

4. Az említett adatok megadására a szerződés megkötéséhez van szükség, ezek hiányában nem tudjuk megrendelését feldolgozni. Amennyiben Ön nem adja meg az említett adatokat, a szerződés nem jön létre.

D) Az érintetteket megillető jogok

Ezenkívül megemlítjük, hogy az érintetteket a GDPR szerint az alábbi jogok illetik meg a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelése tekintetében: 

 • Az adatkezelőtől kapott tájékoztatáshoz való jog az érintettre vonatkozó személyes adatokról a GDPR 15. cikkének megfelelően    
 • A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikkének megfelelően
 • A törléshez való jog a GDPR 17. cikkének megfelelően
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikkének megfelelően
 • Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikkének megfelelően
 • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikkének megfelelően

 

Ezenkívül az érintetteknek jogukban áll panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. Ebben a tekintetben hivatkozunk az adatvédelmi hatóság weboldalára is, mely itt található: https://naih.hu/

E) Más szolgáltatókra mutató linkek

Weboldalaink más szolgáltatókra mutató linkeket és a közösségi médiumokban való jelenlétünkre utaló linkeket is tartalmazhatnak. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat csak a tulajdonunkban lévő és általunk üzemeltetett weboldalakra és szolgáltatásokra érvényes. A szolgáltatásainkból származó külső linkekre nincs befolyásunk. Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a közösségi média platformok szolgáltatói vagy üzemeltetői betartják-e az adatvédelmi jogszabályokban előírtakat. 

F) Technikai adatvédelem

Az Ön általunk kezelt adatainak véletlen vagy szándékos manipulációjával, elveszésével, megsemmisülésével vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel szembeni megvédése érdekében technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket teszünk. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően rendszeresen tökéletesítjük. 

G) Az Adatvédelmi nyilatkozat érvényessége és legutóbbi verziója

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat közvetlenül alkalmazandó és minden korábbi adatvédelmi nyilatkozat helyébe lép. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot módosítsuk, ha ezt szükségesnek és/vagy célszerűnek tartjuk.